Προτού παρουσιάσομε τις εξαιρετικές φωτογραφίες από το Μόχλος, θα επιθυμούσαμε να πληροφορήσουμε τον αναγνώστη (ασφαλώς τον ξένο) ότι η Σφάκα μας ευρίσκεται εις το Νομό Λασηθίου (Λασιθίου, Lassithi or Lasithi Prefecture). Τα πλησιέστερα εις αυτήν χωριά είναι: Λάστρος (Lastros), Τουρλωτή (Tourloti), Μυρσίνη (Myrsini) με τα οποία έχει άλλωστε οπτική επαφή και κοινωνική και πολιτιστική ενότητα. 

Δυτικότερα από τη Λάστρο (Lastros) είναι το "Καβούσιον" όπως θα λέγαμε στην καθαρεύσα (Kavoussi or Kavousi) και ανατολικότερα από τη Μυρσίνη είναι τα Μέσα Μουλιανά (Messa Mouliana), Έξω Μουλιανά (Exo Mouliana) και ακόμα πιο ανατολικά το Χαμαίζι (Χαμαίζιον), (Hamezi, Chamezi) και η Σκοπή (Skopi, Scopi)). Αμέσως μετά η πανέμορφη και πολυτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Επαρχίαςμας της Σητείας.

Η Σητεία ή επί το δημωδέστερον Στεία, είναι Μητρόπολις του (ας μας επιτραπεί η έκφρασις) Σητειακού Πολιτισμού και Σητειακής Παράδοσεως (Metropolis of Sitian Civilization and Sitian Tradition).

Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι παρά το ότι οι επί της εθνικής οδού πινακίδες αναγράφουν το όνομα του χωριού μας και στα Αγγλικά ως Sfaka. Όμως ορθότερον θα ήτο εάν αναγράφετο ως Sphaka ή ακόμα πλέον ορθότερον ως Sphaca. Τούτο διότι είναι γνωστόν ότι η εκ της Ελληνικής Γλώσσης μεταγραφή εις το Λατινικό Αλφάβητο, αλλά και εις απάσας  τας Λατινογενείς γλώσσας, απαιτεί την μεταγραφή του φθόγγου φ ως ph (και ουχί ως f) καθώς επίσης και του φθόγγου κ ως c (και ουχί ως k). Για το λόγο τούτο εις πολλά έγγραφα Ενετών, Άγγλων περιηγητών, αλλά και αμερικανών αρχαιολόγων (οίτινες προσφάτως ανέσκαψαν το της Σφάκας επίνειον,  το Μόχλος και την έναντι αυτού νήσον Ψύλλον) το χωριό μας αναγράφεται ως Sphaka, Sphaca, Sfaka. Επί της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας το χωριό εξηκολούθη να ονομάζεται Σφάκα και από αυτούς ακόμη τους κατακτητάς.Σημειωτέον ότι η Σητεία (Sitia or Siteia) κατά τους ύστερους χρόνους της Τουρκοκρατίας ελέγετο από τους Τούρκους Ιμνιέ. Οι Έλληνες (ή Ρωμιοί) όπως ελέγοντο τότε οι κάτοικοι δεν εχρησημοποίησαν ποτέ το τουρκικό όνομα.

Επιστροφή στη Σελίδα της Σφάκας (Return to Sfaka)

 


http://womac.wordpress.com    
http://wseas.blogspot.com/
http://spoudastes.blogspot.com/

See also the Site of the WSEAS:
http://www.wseas.org 
http://www.wseas.us
http://www.worldses.org

Other Interesting sites:
http://www.iaras.org
http://www.wseas.com
http://www.hiest.org
http://www.naun.org
http://press.wseas.us


Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα της Σφάκας, Λασιθίου

Return to the Main Page of Sfaka of Lassithi Prefecture (Sphaka or Sphaca of Lassithi Prefecture)